Gedicht: Luisteren

Luisteren

Als ik je vraag naar me te luisteren en je begint me adviezen te geven, dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar me te luisteren en je begint me te vertellen waarom ik het anders zou moeten voelen, dan trap je op mijn gevoelens.

Als ik je vraag naar me te luisteren en je gaat iets doen om mijn problemen op te lossen, dan snap je me niet, hoe gek dat ook klinkt.

Luister! Het enige wat ik van je vraag, is dat je luistert, niet dat je praat of iets doet. Hoor me, dat is alles… ik kan wel voor mezelf zorgen, want ik ben niet hulpeloos. Misschien ontmoedigd of vertwijfeld, maar niet hulpeloos.

Als jij iets doet wat ik zelf moet doen, versterk je mijn angst en onzekerheid.

Maar als je accepteert dat ik voel wat ik voel, hoe begrijpelijk ook, dan hoef ik je niet te overtuigen.

Pas dan kan ik zelf begrijpen waarom ik me onbegrepen voel. En als ik dat begrijp, dan weet ik ook het antwoord en heb ik je advies niet nodig.

“Ralph Roughton”

Blog: Gelukskoekje

1 januari 2020, gezellig samen met vrienden aan het ontbijt. Met elkaar maakten we een kleine door kijk naar onze plannen en ideeën voor 2020. Het mooie nieuwe jaar wat voor ons lag. Geen van ons kon op dat moment bedenken dat de wereld er vandaag de dag zo anders uit zou zien.

Leuk en positief

Voor een ieder lag er een gelukskoekje klaar op het ontbijtbord. Leuke spreuken, die lekker positief zijn. In tijden van crisis kunnen we wel wat positiviteit gebruiken. Daarom leek het mij goed om even een kleine post te schrijven, omdat deze herinnering nu bij mij een glimlach op mijn gezicht tovert. Mij stiekem een hart onder de riem steekt. Wie kan dat vandaag de dag niet gebruiken?

Spreuk

Mijn spreuk waar ik 2020 mee instapte:

“ Vertrouwen in jezelf is de beste voorwaarde voor succes”

Vertrouwen

Vertrouwen dat is precies wat ik vandaag even nodig had. Deze gekke tijd waarin we leven, waarin het coronavirus ons leven zo beïnvloed. Ik weet zeker en vertrouw erop dat we uiteindelijk met elkaar deze crisis doorkomen. Voor nu betekent dat wel, verlies van opdrachten. Nee en dat is niet tof! Toch zie ik lichtpuntjes….

  • Project extra coaching voor zorgmedewerkers (vrijwillig)
  • Mooie online coachings- & mediationtrajecten
  • Start met online teamontwikkeling

Jouw lichtpuntjes?

Wat zijn jou lichtpuntjes op dit moment? De lichtpuntjes, die jou zelfvertrouwen een boost geven?

Blog: Met elkaar in gesprek

Zo fijn een team enthousiaste professionals, die er iedere dag weer voor gaan om een leuke middag voor kinderen in de bso te creëren. Een team wat de laatste periode wat personele wisselingen heeft gehad. Het enthousiasme is gebleven alleen is men als team zoekende naar hoe gaan wij met elkaar aan de slag. Weten we van elkaar onze sterke en zwakke punten? Welke rol nemen we in? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Allemaal vragen, die speelden en waar men graag mee aan de slag wilde.

Om inzicht te krijgen in hoe de teamleden kijken naar hun eigen rol in het team heb ik ze aan het werk gezet en gevraagd om een vis te tekenen en deze vervolgens te plaatsen in de vissenkom.

De vissen en haar kom zorgde voor een mooi en open gesprek. Er ontstond inzicht in elkaar en elkaars rol binnen het team. In een ontspannen sfeer ontstonden er mooie gesprekken en inzichten. Een mooie basis werd er gelegd om met elkaar verder aan de slag te gaan.

Blog: Rennen, springen, vliegen en … vooral doorgaan.

Wie kent hem niet. Dit liedje van Herman van Veen. Laatst sprak ik iemand en deze songtekst was een van de eerste dingen die in mij op kwam.

Hectiek

Zij vertelde mij, dat ze al lange tijd het gevoel had van alles te moeten, steeds achter de feiten aan te lopen en ze voelde weinig ruimte om te ontspannen.

Een gevoel, dat een ruime twee jaar geleden was ontstaand door een hectische periode.

Het was een periode waarin veel gevraagd werd van haar als werknemer. Er gedurende langere periode structureel werd overgewerkt. Werkprocessen liepen niet goed, systemen deden niet wat ze moesten doen enzovoort.

Ontspannen? Hoe dan?

Gelukkig is die hectiek al weer een tijd verleden tijd en toch lukt het niet om dat gevoel van haast, steeds maar moeten los te laten. Het is zo in haar systeem gaan zitten …. dat het niet meer lukt om echt te ontspannen.

Met als gevolg dat haar lichaam nu gaat ingrijpen. Jeuk, klemmend gevoel op de borst e.d..

Dreigende burnout

Als ik met haar praat zie ik dat haar ademhaling erg hoog zit. Hoor ik steeds het woord moeten. Een vraag wordt direct beantwoord met een waterval van woorden, die eigenlijk geen antwoord geven. Ik voel de onrust en de leegte van haar woorden.

De signalen voor een naderde burnout zijn zichtbaar. Samen hebben we hier bij stil gestaan en gekeken hoe zij hier mee aan de slag wil gaan.

Tijd om in te grijpen

Ken jij dat? Dat gevoel dat je steeds achter de feiten aan moet blijven rennen?

Dat er geen tijd en ruimte meer is om je te ontspannen? Neem gerust contact met mij op. Ik kijk graag met je mee.

Blog: Hoe gaan jullie als (zelfsturend) team om met conflicten?

Verschillen; hoe ga jij daarmee om?

Zelforganisatie of zelfsturing het is een ontwikkeling, die in veel organisaties speelt. Op het moment dat er sprake is van zelforganisatie, dan ontbreken vaak de traditionele conflictmechanismen. Bij het traditionele conflictmechanisme werd het conflict vaak neergelegd bij de manager. Bij zelfsturing of zelforganisatie moet je als team zelf je conflicten oplossen. Hoe doe je dat nu op een goede en prettige manier?

Brrr een conflict

De meeste mensen houden niet van een conflict. Het woord conflict of ruzie brengt een negatieve lading met zich mee. Mensen ervaren het als een hoop gedoe en ongemak. Op zich is dat ook niet gek, want vaak zijn we druk met het verdedigen van onze eigen standpunten en meningen. Emoties laaien op en maken dat we met elkaar de strijd aan gaan.

Je begrijpt dat dit een groot effect heeft op de productiviteit van je team en dat mensen met minder plezier naar hun werk gaan. En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor de klant en eventuele andere afdelingen van de organisatie.

Gevolgen en kosten

Conflicten kosten tijd, negatieve energie en geld, veel geld. De kosten voor een arbeidsconflict zijn grofweg op te delen in directe kosten en gevolgkosten. Directe kosten zijn o.a. minder effectiviteit van de direct betrokken. Denk hierbij aan concentratieproblemen, ziekte, extra overleg.

De gevolgkosten  voor een arbeidsconflict zijn tijdelijke en of definitieve vervanging van een medewerker en reputatiekosten.

Naar de hoogte van de kosten bij een arbeidsconflict is veel onderzoek gedaan (o.a. Kostenmethodiek Daniel Dana). Grofweg kunnen we zeggen dat verzuimkosten en de exitkosten de grootste kostenpost zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat een arbeidsconflict gemiddeld €27.094,- kost. Alleen een zieke medewerker kost je algauw €250,- per dag en dat kan nog verder oplopen.

Naast de bovengenoemde gevolgen heb je natuurlijk ook nog te maken met de emotionele gevolgen, voor de direct betrokken, de collega’s en natuurlijk het thuisfront. Gevolgen, die minder goed te meten zijn, maar zeker niet onderschat mogen worden.  

Conflicten alleen maar narigheid?

Hoe gek het misschien ook mag klinken maar conflicten kunnen ook iets moois te weeg brengen.

Het spreekwoord zonder schuren geen glans is er volgens mij niet voor niks. Soms moet het in een mensenleven even schuren om tot andere inzichten te kunnen komen.

Conflicten ontstaan doordat er tegengestelde belangen zijn, andere waarden en normen en andere behoeften. Op het moment dat je het niet met elkaar over deze verschillen kan hebben, dan lopen de irritaties en emoties op en langzaam aan gaat het van kwaad tot erger.

Door het met elkaar te hebben over de verschillen, ontdek je nieuwe mogelijkheden en krijg je inzicht in de ander. Nieuwe mogelijkheden en inzichten kunnen weer bijdragen aan groei en persoonlijke en team ontwikkelingen.

Hoe doe je dat nou?

De kunst is om conflicten vroegtijdig te erkennen en te herkennen, zodat je ze tijdig aan kan pakken.

Conflicten ontdek je vaak als eerste zelf. Je gevoel vertelt jou dat er problemen zijn. Je schrikt van iets, raakt verward, emotioneel, overstuur. Het is best mogelijk dat je op dat moment nog niet onder woorden kan brengen wat nu precies het probleem is. Het enige wat je op dit moment weet: “dit voelt niet goed!”

Neem dit gevoel serieus. Luister naar je gevoel en zet even een pas op de plaats.

Door een pas op de plaats te nemen ontstaat er bewustwording. Bewustwording creëert mogelijkheden.

Door te benoemen, dat iets niet goed voelt, creëer je ruimte bij jezelf en bij de ander om er nog eens over na te denken. De opmerking: het voelt niet goed roept vaak ook geen weerstand op, wellicht wat ongeduld of irritatie.

Soms kun je precies benoemen wat maakt dat het niet goed voelt. Soms lukt dat (nog) niet. Benoem dat dan ook. En ga opzoek naar de redenen van je gevoel. Het feit dat iets niet goed voelt heeft vaak te maken met je waarden en normen, je belangen en/of je behoeften. Zodra je weet wat de reden is van je gevoel, dan kun je het bespreekbaar maken en ontstaat er wellicht ook meer ruimte voor mogelijkheden, die meer passen bij jou.

De oplossing om conflicten op te lossen en te werken naar iets waardevols is eenvoudig: ga met elkaar in gesprek en luister. Luister naar de ander, naar jezelf en naar elkaar. Door open te staan voor je eigen emoties en die van de ander en al het andere dat speelt. Creëer je ruimte om met elkaar te experimenteren welke manieren wel passen om met de verschillen om te gaan.

Contact

Wil jij leren en ontdekken hoe je op een prettigere manier om kan gaan met conflicten?

Durf jij te ervaren dat onenigheid, een conflict kan bijdragen aan persoonlijke groei voor jou en je team? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

  • Bronnen: MKB servicedesk & CAOP