Intervisie coaching

Intervisie coaching is een manier om samen met een groep collega’s van en met elkaar te leren. Het is gericht op het leren in het hier en nu en gericht op de praktijk. Intervisie draagt actief bij aan het leerklimaat van een organisatie en/of team.

Leren van de praktijk

Intervisie heeft als doel om professionaliteit te vergroten door te onderzoeken wie jij als persoon bent in relatie tot de ingebrachte vraagstukken. Doordat de groep gerichte open vragen stelt leert men reflecteren op eigen handelen en denken. 

Praktijksituaties kunnen gaan over allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan de werksituatie. 

  • elkaar bevragen over ingebrachte praktijkverhalen en samen reflecteren
  • delen van ervaringen, inzichten en ideeën
  • bespreken van de persoonlijke beleving op het ingebrachte praktijkvoorbeeld
  • nieuwe vaardigheden ontdekken en toepassen in de praktijk 

Intervisie coaching heeft als doel om kortdurend een groep collega’s te begeleiden zodat zij daarna zelfstandig hun eigen leertraject kunnen vormgeven. Als intervisiecoach start ik dat proces op en faciliteer het waar dat nodig is.

Toepassing binnen uw organisatie

Om intervisie coaching optimaal in te zetten voor uw bedrijf of organisatie kijk ik naar de huidige situatie. Waar zitten de knelpunten, wat hebben u en uw medewerkers te leren? Deze vorm van coaching stimuleert de ontwikkeling van het individu en de organisatie. Het draagt bij aan het creëren van een collectief leerproces voor nu en de toekomst.

Van ambitie naar resultaat

Ik hoor graag hoe ik u kan ondersteunen en/of op weg kan helpen. Bellen voor advies of een afspraak kan op 06-14 80 86 33. Of stuur een bericht naar ingrid@mica-ede.nl. Ook op het gebied van teamcoaching, burn-out en stress coaching en inzetbaarheid coaching en conflict coaching ben ik actief.