Categoriearchief: Teamcoaching

Blog: Teamcoaching en De Vissenkom

Teamgesprek

Het is alweer een even geleden dat ik een telefoontje kreeg van de manager van een buitenschoolse opvang. Zij vertelde mij, dat een van haar teams de afgelopen maanden veel personeelswisselingen had gekend.

Helaas had dit een effect op de samenwerking. Veel ruis in de communicatie, afspraken worden onvoldoende nageleefd en er is sprake van een wij – zij cultuur. Het team is aan het worstelen en zij zijn opzoek naar ondersteuning in de vorm van teamcoaching.

Vraag: hoe zorgen we er samen voor, dat we een prettige manier kunnen gaan samenwerken. Doel: bouwen aan een stabiel team, zodat de kinderen een mooie tijd hebben bij ons op de Buitenschoolse Opvang.

Welkom

Nieuwsgierig stap ik een paar weken later in mijn auto om kennis te maken met het team.

In de gang hoor ik het eerste geroezemoes. De stemmen worden steeds wat luider en een enthousiaste groep jonge mensen stapt de ruimte binnen.

Het team

Na een paar minuten heeft ieder een plekje gevonden. Licht gespannen en nieuwsgierig kijkt de groep mij aan.
Een mooie club met mensen, die voor iets meer als de helft bestaat uit oudgediende. Ze vertellen dat ze nu een aantal maanden met elkaar aan het werk zijn. Het loopt en er gaan regelmatig dingen mis. Dit zorgt voor irritaties en onbegrip.

Leervragen vanuit het team

  • Weten we van elkaar onze sterke en zwakke punten?
  • Welke rol nemen we in?
  • Hoe zijn de onderlinge verhoudingen?

De Vissenkom

Om meer inzicht te krijgen in hoe de teamleden kijken naar hun eigen rol in het team heb ik een creatieve opdracht meegenomen. Tekenen je eigen vis en plaats deze vervolgens in de vissenkom.

De vissen en haar kom zorgen voor een laagdrempelig gesprek. Een gesprek met hier en daar een grap er inzicht ontstaat in elkaar. Hoe men naar zich zelf kijkt en naar elkaar. Met elkaar zet het team een mooie stap om verder met elkaar aan de slag te gaan.

Werk jij in of met een team? En zijn jullie toe aan een volgende stap? Neem gerust contact met mij op. Ik kijk graag vrijblijvend met jullie mee. 

Blog: Dit zijn de meest voorkomende problemen bij samenwerken

De meest voorkomende problemen bij samenwerking

Daar waar mensen werken wordt er samengewerkt.  Denk hierbij niet alleen aan de samenwerking binnen je eigen team of afdeling. Maar ook tussen verschillende teams, met leveranciers en andere samenwerkingspartners.

Goed met elkaar samenwerken heeft als effect dat teamleden elkaar op tijd informeren en ondersteunen, ook als de werkdruk ongezond hoog is. Met elkaar is het team in staat om op tijd problemen en knelpunten te signaleren en op te lossen. En op een goede manier samenwerken is van belang om met elkaar doelen te kunnen behalen.

Toch merk ik vaak dat een goede samenwerking niet binnen elk team of binnen elke organisatie even vanzelfsprekend is.

GOED EN PRETTIG SAMENWERKEN IS HARD WERKEN EN UITDAGEND

Een team bestaat uit een groep mensen die allemaal verschillende talenten en karakters hebben. Gezamenlijk hebben ze de verantwoordelijkheid om een bepaalde opdracht of taak te doen.

Als je in een team werkt heb je dus te maken met verschillen. Verschillende type mensen, verschillende meningen et cetera. Hoe je met elkaar vorm geeft aan deze verschillen, bepaalt hoe prettig of niet prettig de samenwerking verloopt. Wat mij betreft is het echt niet zo gek dat samenwerken niet altijd even vanzelfsprekend verloopt.

Om op een goede manier samen te werken is het van belang om oog te hebben voor zowel de taakkant als de relatiekant van de samenwerking. Op beide punten van de samenwerking kan het mis gaan en kunnen er conflicten ontstaan.

DIT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE PUNTEN WAAROP HET IN SAMENWERKINGEN FOUT KAN LOPEN

  1. Het is niet duidelijk wat de doelstelling is

Weet ieder groepslid wat het gezamenlijke doel is van het team? Wat willen jullie met elkaar bereiken? Hebben jullie hier met elkaar hetzelfde beeld bij?

  • Onduidelijke taakverdeling

Weten de teamleden welk teamlid voor welke taken verantwoordelijk is binnen het team? En is het duidelijk hoe de besluitvorming binnen het team eruit ziet?

  • Elkaar aanspreken – open communicatie

Lukt het om met elkaar in gesprek te gaan? Elkaar aan te spreken op de dingen die niet goed zijn gegaan? Met elkaar in gesprek gaan gaat verder dan alleen de overdracht of aanwezig zijn tijdens de vergaderingen.

  • Luisteren naar wat de ander te vertellen heeft

Mogen de verschillen er zijn binnen het team? Is het mogelijk om op een respectvolle en open manier met elkaar in gesprek te gaan? Lukt het om echt naar elkaar te luisteren? Hoe gaat het team om met de tegenstellingen en kritiek?

WAT KUN JE DOEN?

Goed met elkaar samenwerken vraagt van elk teamlid een inspanningsverplichting en de bereidheid om met elkaar aan de slag te gaan. Het vraagt ook wat vanuit de organisatie, namelijk dat er heldere doelen en kaders zijn.

Het loont om op tijd actie te ondernemen als je merkt dat de samenwerking binnen je team niet goed verloopt. Ga daarom met je teamleden in gesprek. Kijk of het lukt om samen te ontdekken waar het mogelijkerwijs mis gaat en wat er nodig is. Lukt het niet om met elkaar te ontdekken wat er nodig is? Schakel dan op tijd advies en hulp in van een derde. Hierdoor voorkom je verdere escalatie, verzuim, ontslag, daling van de productiviteit en ontevreden klanten.