Burn-out & stress coaching

Jaarlijks ervaart 16% van de beroepsbevolking burn-out klachten of symptomen. Als gecertificeerd burn-out en stress coach werk ik aan preventie, herkenning, behandeling en herstel van teveel stress en werkdruk. Verzuim kost ontzettend veel geld, het loont dus om hier wat aan te doen en in te zetten op preventie.

Stress kan leiden tot burn-out 

Stress kennen we allemaal en hoeft niet slecht te zijn. Stress houd scherp en kan bijdragen aan betere prestaties. Maar duurt het te lang, dan wordt het een ander verhaal. Wanneer iemand altijd op scherp staat krijgt het lichaam continu het signaal dat er gevaar dreigt. Dat kan leiden tot overspannenheid en uiteindelijk tot burn-out. Als burn-out en stress coach help ik werkgever én werknemer om signalen op tijd te herkennen en te tackelen zodat dit scenario en deze enorme kostenpost u bespaard blijven.

Beter voorkomen dan genezen   

Signalen van teveel stress en werkdruk op tijd herkennen en ingrijpen voorkomt dus langdurig verzuim. Hoe dat werkt leer ik werknemers tijdens de gesprekken. Maar ook leidinggevenden kunnen hier alert op zijn. We trainen op herkenning en oefenen in het stellen van de juiste vragen. 

Rust alleen is niet genoeg

Bij burn-out grijpt het lichaam hard in, iemand is geestelijk en lichamelijk uitgeput. Het is echt klaar met langdurige uitval tot gevolg. Burn-out is goed te behandelen maar niet zonder een leerproces. Als burn-out en stress coach help ik hierbij. Zo herstellen we de balans en leren medewerkers op een effectieve manier om te gaan met stress. Het doel is blijvend en effectief te re-integreren na de burn-out en terugval te voorkomen.

Balans zoeken en vinden 

Deze vorm van coaching geeft inzichten en handvatten om nu en in de toekomst op een effectieve manier om te gaan met (werk)druk en stress. Op tijd inzetten op burn-out en stress coaching is ook van grote invloed op het re-integratie proces. Gemiddeld genomen zijn medewerkers met begeleiding sneller hersteld. De resultaten liegen er niet om, die ziet u terug. In uw mensen maar ook in cijfers, resultaten en doelen.

Zo snel mogelijk hulp inschakelen

Wanneer werknemers uitvallen help ik het liefst zo snel mogelijk. Want sneller starten met begeleiding zorgt ervoor dat de afstand tot het werk niet te groot wordt en men vaak sneller hersteld. Naast coachgesprekken is het ook mogelijk om te werken met een online programma, speciaal ontwikkeld voor mensen met stress klachten. Tevens is er aandacht voor terugvalpreventie.

Contact is zo gemaakt. Bellen kan op 06-14 80 86 33 of stuur een bericht naar ingrid@mica-ede.nl