Blog: Het bespreekbaar maken van verzuim loont!

De grootste veroorzaker van verzuim in ons land is stress! Steeds vaker vallen mensen uit vanwege psychische klachten. Uitvallen vanwege psychosociale klachten zorgt vaak voor langdurig verzuim.

Een uitdaging voor werkgevers, managers en hrm om aan de slag te gaan met werkstress.

Even een paar cijfers

Sinds 2018 lijkt het erop dat het verzuim weer aan het stijgen is in ons land, terwijl de afgelopen jaren het verzuim juist een dalende trend liet zien.

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat er een forse stijging is te zien in het aantal vermeldingn door werkstress en burn-outklachten. 35% van de werknemers geeft aan dat werkdruk of werkstress een reden is voor verzuim. 45% van de werknemers is van mening dat er maatregelen nodig zijn om werkstress tegen te gaan!

Eerlijk gezegd schrik ik behoorlijk van deze cijfers! Ik kan me zo voorstellen, dat jij hier ook van schrikt.

Kosten van werkstress

Het moge duidelijk zijn, dat verzuim ook kosten met zich meebrengt. Een kostenpost, die vaak onderschat wordt.  Waar hebben we het dan eigenlijk over?

Nog even een paar weetjes.

In 2018 hebben werknemers 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress verzuimt.

In 2017 waren dat nog 10 miljoen dagen.

In totaal had de werkgever in 2017 een kostenpost van 2,8 miljard! Je kunt je voorstellen dat de kosten voor 2018 nog hoger uitvallen.

De verzuimkosten per werknemer bedragen €8.100 per jaar.

Per dag kost een zieke werknemer al snel €230,- en dit kan oplopen tot ruim €400,-!

Rol van de leidinggevende

Direct leidinggevende kennen hun medewerkers vaak het beste. De leidinggevende ziet de mensen regelmatig en kan daarmee snel signaleren hoe het met iemand gaat.

Geef daarom de leidinggevende een belangrijke rol in de preventie van verzuim.

Hoe vroeger je op de hoogte bent van de situatie hoe beter je de medewerker kan begeleiden en daarmee wellicht (langdurig) verzuim kan voorkomen. 

Verzuim bespreek maken

In de praktijk merk ik dat leidinggevende het vaak lastig vinden om met hun medewerkers in gesprek te gaan over hun verzuim. Als het over het werk gaat, dan lukt het vaak nog wel, maar als er privé problemen om de hoek komen kijken wordt het ingewikkeld. Het verzuim wordt dan ineens een privéaangelegenheid. Mag ik me er dan nog wel mee bemoeien als leidinggevende? Ja, je mag  nog steeds het gesprek hierover aan gaan met de medewerker. Sterker nog het is essentieel om als leidinggevende het gesprek aan te gaan met je medewerker. Vooral als er sprake is van (frequent) verzuim.

  • Laat merken dat je de medewerker ziet;
  • Draag daar waar mogelijk bij aan oplossingen, bijvoorbeeld (tijdelijk) een dag thuiswerken, verlof opnemen, coaching
  • Toon oprechte interesse in de medewerker

Door actief mee te denken als leidinggevende, oprecht te willen luisteren wordt het vaak makkelijker voor de medewerker om het gesprek aan te gaan. Het lucht vaak ontzettend op om te praten over wat je bezighoudt en daarmee kan dit een belangrijke eerste stap zijn om stressklachten aan te gaan pakken.

Aandacht voor stress

Als de medewerker de enige denkt te zijn die last heeft van stress kan dit het gevoel geven, dat je er helemaal alleen voor staat. Uiteraard is dit geen helpende gedachte. Ook kan het gebeuren dat een deel van het team stressklachten ervaart. Een valkuil in zo’n geval kan zijn, dat men het gevoel van stress onderling versterkt en daardoor in stand blijft houden.

Door actief aandacht te besteden aan stress, werkdruk en de daarbij behorende klachten en gevolgen laat je als leidinggevende zien dat je dit een belangrijk onderwerp vindt.

Door het onderwerp te bespreken in je vergadering kun je al laten zien dat het welzijn van je medewerkers er toe doet. Organiseer bijvoorbeeld eens een training, die medewerkers helpt bij de bewustwording van stress en hoe hier mee om te gaan.

Merk jij dat je het lastig vind om verzuim, werkdruk bespreekbaar te maken? Of ben je opzoek naar een leuke training, waarin je dit onderwerp bespreekbaar kan maken? Neem gerust contact met mij op. Ik kijk graag met je mee.

Bronvermeldingen: TNO arbeidsmonitor & factsheets; mkb servicesdesk.

Blog: Stress is niet alleen maar slecht!

Stress is niet alleen maar slecht!

We leven in een hectische wereld. Ontwikkelingen gaan snel! Technologie maakt dat we 24 uur per dag in de weer kunnen zijn en dat heeft er toe geleid dat onze manier van leven is veranderd. Steeds meer mensen staan in toenemende mate onder hoge druk en moeten steeds harder werken. ’s Avonds nog even dat ene mailtje beantwoorden of nog gauw even tijd vrij maken voor de laatste hand aan de offerte, die toch echt morgen de deur uit moet. Dit alles gaat ten koste van vrijetijd, je ontspanning en je gezinsleven. 

Nog even wat afmaken

Hoe erg is het nu eigenlijk om ’s avond nog even wat af te maken voor je werk? Op zich hoeft dat helemaal niet zo rampzalig te zijn. Wel is het van belang om je balans te behouden tussen werk en privé. Als je merkt dat je structureel in de avonduren nog ‘even’ iets af moet maken is het verstandig om hier eens bij stil te staan.

Wat maakt, dat je het niet red om alles gedaan te krijgen gedurende je werkdag? Moet deze klus echt nu gedaan worden of kan het ook morgen?

Wees je bewust van het feit, dat het werken in de avonduren ook makkelijk een gewoonte kan worden. Een gewoonte, die op den duur ten koste kan gaan van je eigen gezondheid.

Wat is stress?

Stress is van alle tijden. Stress oftewel spanning is een verdedigingsmechanisme. Lang geleden hadden we dat mechanisme bijvoorbeeld nodig om adequaat te reageren op een wild beest, dat ons aanviel. Slaan we op de vlucht of gaan we vechten? Als het gevaar weer geweken is neemt de stress af.

Spanning is dus een prikkel, die aanzet tot actie. We hebben deze spanning nodig om alert te blijven. Spanning is dus ook nuttig. Zonder spanning komen we nergens.

Stel je hebt een sollicitatiegesprek, een presentatie. Als je hier geen spanning voor zou hebben, dan zou jij je wellicht niet eens voorbereiden. Deze vorm van stress houdt je dan ook scherp en zet je aan tot actie.

Deze stress is dan ook niet slecht en zal ook weer afnemen als de situatie achter de rug is.

Lichamelijke reactie op stress

Stress of spanning brengt je lichaam in staat van paraatheid en alertheid.  Spanningen zorgen er voor dat o.a. stresshormonen, cortisol en adrenaline vrijkomt. Hierdoor gaat ons bloed sneller stromen (hart gaat sneller pompen) en er gaat meer zuurstof naar onze hersenen toe. We kunnen helderder waarnemen, sneller reageren, kansen zien. Onze zintuigen verscherpen dus en onze stofwisseling wijzigt. Deze lichamelijke (re)acties geven overlevingswaarde.

Zoals gezegd spanning is van alle tijden. De spanningen van lang geleden zijn niet meer te vergelijken met de spanningen van vandaag de dag. De hedendaagse spanningen zijn minder duidelijk zichtbaar en tastbaar.

Stress geeft schade als….

Stress kun je onderscheiden in gezonde stress en ongezonde stress, maar ook in nuttig en onnuttig.

Stress is nuttig als je spanning ervaart voor je examen, het geven van een presentatie e.d.. Alert reageren in het verkeer, waardoor je een ongeval weet te voorkomen is nuttig. Stress wordt onnuttig als het je verlamd. Als je door de spanning geen lucht meer krijgt bij het voorbereiden van een presentatie, die je moet geven.  Op dat moment kun je niet meer helder denken.

Gezonde stress neemt ook weer af waardoor je lichaam stopt met het maken van o.a. stresshormonen cortisol en adrenaline.

Spanning wordt ongezond als de spanning blijft en je geen tijd kan of wil nemen voor ontspanning. Redenen hiervoor kunnen zijn; hoge werkdruk, privé problemen, conflicten op je werk.

Als je structureel blootgesteld wordt aan spanning en stress stopt je lichaam niet met het aanmaken van de stresshormonen en ontstaat er een overproductie van stresshormonen. Deze overproductie kan zorgen voor schade. Stress zorgt er namelijk voor dat vitale lichamelijk functies op de achtergrond raken. Denk aan je immuunsysteem en je spijsvertering.

Klachten die dan kunnen ontstaan zijn:

  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Slaapproblemen
  • Spijsverteringsproblemen, e.d..

Te veel stress en nu?

Heb jij last van stress? Of merk je dat er binnen je team sprake is van hoge werkdruk en stress? Ga hier dan mee aan de slag. Ga eens bij jezelf na wat je energie geeft en wat je energie kost? Maak hier een overzicht van en probeer meer de dingen te doen, die je energie geven.

Durf jij de eerste stap te zetten om naar een verandering?

Nieuws: vernieuwde website

Eindelijk is het zover en kan ik mijn vernieuwde website met u delen. Mijn praktijk voor coaching & management met resultaat groeit. Daar ben ik trots op en deel ik graag. Nu kunt u op mijn website zien hoe ik bedrijven en organisaties help om kundige en gezonde werknemers op de juiste plek te krijgen en te houden. Ik leg graag uit hoe mijn verschillende vormen van coaching bijdragen aan een minimaal personeelsverloop, groei, ontwikkeling, goede resultaten, tevreden medewerkers en klanten. 

Incompany coaching

Momenteel bied ik binnen mijn praktijk zeven verschillende vormen van coaching aan. Halverwege dit jaar hoop ik daar, met trots, mediation aan toe te kunnen voegen. Daar waar vroeger coaching vooral werd ingezet bij problemen en stagnatie, kan ik anno 2019 zeggen dat succesvolle bedrijven en organisaties mij veelal inzetten op preventie, groei en ontwikkeling. Want coaching werkt! Het is dé manier om ambities op papier in de praktijk te brengen!

Lees meer over mij

Over mijn drijfveren, achtergrond, ervaring en motivatie leest u op de pagina’s: Over Ingrid en De naam Mica-Ede. Hopelijk krijgt u een duidelijk en goed beeld van wie ik ben en waarmee ik u kan helpen, begeleiden en ondersteunen. Als u wilt weten wat klanten over mij zeggen dan verwijs ik u door naar de pagina aanbevelingen.

Bloggen

Blogs zullen ook een terugkomend onderdeel worden van mijn vernieuwde website. Daarin ga ik u voorzien van nieuwe input en expertise, natuurlijk ook te volgen via mijn social media kanalen Facebook & LinkedIn.