Mediation & Bedrijfscoaching met resultaat

Werken aan kundige en gezonde werknemers op de juiste plek, een minimaal personeelsverloop, goede resultaten en tevreden klanten. Daar help ik u mee en dat doe ik met verschillende vormen van bedrijfscoaching. Als mediator ondersteun ik bij conflicten en geschillen. Mijn naam is Ingrid Middelkoop van Mica-Ede. Samen met mensen, bedrijven en organisaties zet ik ambities om naar resultaten in de praktijk. Dat brengt groei, ontwikkeling, gezondheid, verbinding, visie, balans en succes.

Mediation werkt

Met neutrale en onafhankelijke begeleiding help ik mensen (weer) met elkaar te praten en samen een oplossing te vinden. Vooral bij een zakelijk geschil, arbeidsconflict en familieconflict is de inzet van mij als mediator snel, doeltreffend, kostenbesparend. Ervaring leert dat afspraken met mediation beter worden nagekomen dan beslissingen die zijn opgelegd door de rechter.

Aan de slag in de praktijk

Als inzetbaarheidscoach help ik om verzuim te voorkomen. De kunst is om medewerkers op de juiste plek in te zetten. Het brengt professionaliteit (terug) waar dat nodig is, geeft loopbaanperspectief en biedt groei mogelijkheden. Dat is belangrijk voor een betrokken en duurzaam personeelsbestand. Mensen willen zich graag inzetten en werken met plezier. Dat loont in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Kies voor preventie, krijg grip op verzuim

Één procent minder ziekteverzuim is een enorme kostenbesparing. Dus inzetten op preventie loont. Als burn-out en stresscoach leer ik mensen om mentale klachten door stress en overbelasting op tijd te herkennen en werkdruk te verminderen. De winst: een grote kostenbesparing, positieve werknemers & teams, goede resultaten en tevreden klanten. Ook bij uitval bied ik passende begeleiding en re-integratie mogelijkheden. 

Coach uw team, medewerker of manager

Bedrijfscoaching werkt, en succesvolle organisaties en bedrijven weten dit. Medewerkers, teams en leidinggevenden leren zich ontwikkelen. Niet door onderwijzing, maar door zelfinzicht, reflectie en het doorbreken van patronen. Drijfveren worden ontdekt, mensen komen in beweging, nemen verantwoordelijkheid voor hun acties en maken krachtige keuzes. De resultaten hiervan ziet u terug in cijfers, werkplezier en groei.

Conflicten hanteren

Met conflict coaching of mediation kunt u een vervelend juridisch proces voor blijven, problemen bespreekbaar maken en mogelijk oplossen. Het helpt om inzicht te krijgen op motieven, doelen, belangen en mogelijkheden. Met conflict coaching zal de onderlinge communicatie verbeteren. Ik begeleid het proces om met elkaar in gesprek te gaan, creëer inzichten en mogelijkheden. Zo kunt u gezamenlijk tot een passende oplossing komen.

Groei door van elkaar te leren

Intervisie coaching is dé manier om samen met een groep collega’s van en met elkaar te leren. Dit proces start en begeleid ik kort zodat u daarna zelf leertrajecten kunt opstarten. Het gaat om reflecteren, specialiseren, verdieping, van elkaar leren en toepassing in de praktijk. Het stimuleert professionele groei en ontwikkeling in uw bedrijf of organisatie.

Profiteer van mediation of coaching

Het is en blijft maatwerk en ik help u graag. Neem contact op voor een afspraak en ontdek hoe mijn coaching, mediation, interim management en inzetbaarheid uw organisatie of bedrijf kunnen versterken. Mailen kan naar ingrid@mica-ede.nl of bel 06-14 80 86 33. 

Als u wilt weten wat klanten over mij zeggen dan verwijs ik u door naar de pagina aanbevelingen.