Categoriearchief: Verzuim

Blog: Relatieproblemen en verzuim: wat kun je als werkgever doen?

Relatieproblemen en het effect op het verzuim

Je bent leidinggevende en het valt je op dat een van je medewerkers niet lekker in zijn vel zit. De normaal zo energieke en enthousiaste collega is er helemaal niet bij met zijn hoofd. Hij slaapt slecht en vergeet dingen. Je maakt je zorgen en plant een afspraak in. Uit het gesprek komt naar voren dat het thuis allemaal niet goed gaat. De relatie met zijn partner is stuk gelopen en nu gaan ze uit elkaar. Dit alles zorgt voor slapeloze nachten en stress. Het zijn zorgelijke signalen en je vreest voor verzuim.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat medewerkers met relatieproblemen meer verzuimen. Uit onderzoek (door Econovision) blijkt dat de extra kosten per jaar oplopen tot 438 miljoen euro. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook dat de coronacrisis op veel relaties een druk heeft gelegd. Het thuiswerken combineren met de zorg en het thuisonderwijs voor de kinderen zorgen voor de nodige druk. Als de relatie dan al niet helemaal lekker liep, kan dit weleens de laatste druppel zijn. Ook de vakantieperiodes, zomer en kerst zorgen jaarlijkse weer voor een piek voor het aantal scheidingsaanvragen in de maanden september en januari.

Relatiestress en scheidingen kunnen zorgen voor verzuim onder je medewerkers. Wees hier als leidinggevende op alert en bespreek je zorgen op tijd met je medewerker. (Zie ook: Bespreekbaar maken van je zorgen loont)

Wat kun je doen?


Weet wat er speelt bij je medewerker

Laat je medewerker weten, dat je het belangrijk vindt om te weten wat er speelt. Welke zorgen er zijn en op welke manier je zou kunnen ondersteunen. Samen kunnen jullie onderzoeken wat er nodig is om uitval te voorkomen.

Onderzoek wat je als leidinggevende kan doen ter ondersteuning

Ga samen met je HR-adviseur in gesprek. Kijk welke mogelijkheden en interventies er mogelijk zijn:

  • Extra vrije dagen opnemen
  • Betaald verlof geven
  • Extra (psychische) ondersteuning intern of extern

Welke interventie je ook doet, het helpt alleen als het een zinvolle actie is voor de medewerker. Is het geen doelgerichte en zinvolle actie dan ontdek je wellicht dat er als nog verzuim ontstaat.

Kom op tijd in actie

Als leidinggevende is het belangrijk om te weten wanneer en hoe je in moet grijpen. Niks is zo vervelend om achteraf te moeten zeggen dat je het allemaal al aan had zien komen. Als je het aan ziet komen betekent het ook, dat je op tijd in kan grijpen, om erger te voorkomen.

Naast een overleg met je HR adviseur kan het verstandig zijn om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Zo kun je in overleg besluiten dat het verstandig is om de medewerker preventief bij de bedrijfsarts langs te laten gaan. In een drieluik gesprek kun je dan overleggen wat er wel en niet mogelijk is.

Registreer wat je afspreekt

Het spreekt misschien voor zich, maar zorg ervoor dat je alle gesprekken vastlegt. Zet de gemaakte afspraken op papier en maak met elkaar een vervolgafspraak. Hou de vinger aan de pols. 

Blog: Zo krijg je meer grip op verzuim

Verzuimgesprek

Verzuim is een onderwerp dat veel organisaties bezighoudt. En dat is ook niet zo gek, want verzuim kost veel tijd en geld. De grootste veroorzaker van verzuim is de psychische overbelasting. Denk aan stress, hoge werkdruk en een burn-out. Wat de effecten zijn op je organisatie heb ik in dit artikel voor je op een rijtje gezet. 

Adviezen voor meer grip 

1 Geef je leidinggevende een belangrijke rol 

Directe leidinggevenden kennen de medewerkers vaak het beste. Ze zien de medewerkers regelmatiger, weten vaak beter wat er speelt op de werkvloer en in de privésituatie van de medewerker.

Dat maakt dat een leidinggevende vaak sneller kan zien en erkennen dat de medewerker zich anders gedraagt dan normaal.  

2. Analyseer verzuimcijfers 

Maak een goede analyse van je verzuimcijfers, zodat je weet hoe ze zijn opgebouwd en waar in de organisatie het meeste verzuim aanwezig is. Bespreek met elkaar de resultaten en ga samen aan de slag met het opzetten van een actieplan om grip te krijgen op verzuim.  

3. Wees creatief in het bedenken van oplossingen 

Wees creatief in het bedenken van oplossingen als je ziet dat een medewerker vastloopt.  

Soms zijn de meest kleine aanpassingen in het dagelijks werk al voldoende om uitval te voorkomen. Denk aan een dagje meer thuiswerken of tijdelijk even andere taken doen. 

4. Besteed in werkoverleggen aandacht aan het thema stress 

Medewerkers hebben vaak het idee dat zij de enige zijn die stress ervaren. Ze kunnen zich ervoor schamen en daardoor minder snel vertellen dat zij stress ervaren. Dit risico verklein je als medewerkers weten dat je als werkgever het onderwerp belangrijk vindt. 

5. Neem psychische belasting op in het verzuimbeleid 

Neem psychische belasting explicit op in je verzuimbeleid en laat de OR hier actief hun visie en mening over delen. 

6. Scholing en ondersteuning 

School je medewerkers in het thema stress, zodat zij de beter in staat zijn om stress tijdig te herkennen. En ondersteun de leidinggevende in het voeren van de juiste gesprekken met medewerkers.  

Verlaag je verzuim

Wat zou het effect zijn binnen jouw organisatie als je het verzuim met bijvoorbeeld 2% zou weten te verlagen? Wat zou dat doen met je team en hoeveel euro’s zou jij overhouden? Wij bieden graag ondersteuning om hier samen aan te werken.  

Verlaag ook het verzuimpercentage binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op via 06 14 80 86 33 of stuur een berichtje.