Inzetbaarheid coaching

De inzetbaarheidscoach kan de niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar maken. Hierdoor kan uitval worden voorkomen en kunnen medewerkers beter hun werk doen. Actief inzetten op duurzame inzetbaarheid, werkplezier, betrokkenheid en ontwikkeling van personeel loont. Zo kunt u mensen binden aan uw organisatie of bedrijf. Dat is winst in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Een goede inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Ik ondersteun en adviseer hierbij. Voor werknemers is dat te vergelijken met een personal coach en voor werkgevers als organisatiecoach.

Balans & plezier

Gezondheid gaat verder dan het niet ziek zijn. Het gaat over mensen, het gaat over energie, balans en vitaliteit. Om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond blijven is onder andere een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een groot deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Hoe gaat u als organisatie of bedrijf om met werkdruk? Een goede balans draagt actief bij aan de verlaging van het verzuim. Daar help ik bij. Begeleiding in het leren omgaan met negatieve energie en dit te vervangen voor positievere energie. Alles voor meer focus en betere prestaties.

Persoonlijke ontwikkeling

Dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en er ruimte is voor groei is belangrijk. Het zou toch jammer zijn als talenten vertrekken omdat ze elders wél mogelijkheden krijgen. Het aanbieden van loopbaanperspectief is essentieel voor een betrokken en duurzaam personeelsbestand. Ook de privé situatie is onlosmakelijk verbonden met werk, dat komt aan bod. 

Oorzaak, gevolg en oplossing 

Oorzaken van problemen kunnen erg verschillend zijn. Neem het voorbeeld van een medewerker met fysieke klachten door een chronische aandoening. Uit een gesprek bleek dat zij haar huidige baan niet vol zou houden tot aan het pensioen. Een pijnlijke bewustwording. We keken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat zij ook in de toekomst inzetbaar zou blijven. Een begeleidende rol in plaats van een verzorgende bleek passender. Mooi was dat deze vervolg stap mogelijk was bij haar huidige werkgever. Stapsgewijs hebben we daar naar toe gewerkt. Zo geeft inzetbaarheid coaching een positief resultaat voor alle partijen. 

Ook leidinggevenden hebben vaak vragen bij en over de inzetbaarheid van medewerkers. Past een gewenste promotie wel of zijn er twijfels over het functioneren of de ontwikkeling? Daar kan ik als inzetbaarheidscoach bij helpen.

Mogelijkheden bespreken

Neem contact op voor een persoonlijk advies en ondersteuning. Dan kijken we samen naar alle mogelijkheden om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Bellen kan op 06-14 80 86 33 of stuur een bericht naar ingrid@mica-ede.nl