Mediation bij familie- en echtscheidingszaken

Niemand zit te wachten op een ruzie, conflict of een scheiding. Soms lukt het om het op te lossen maar vaak ook niet. Emoties lopen hoog op en de afstand tussen mensen wordt groter. Als alle pogingen tot een oplossing niet helpen, zet dan mediation in. Samen achterhalen we wat de reden is van het conflict en op welke manier u dit kunt oplossen. Dat zorgt voor rust en ontspanning voor u, maar is ook van grote invloed op de rest van de omgeving, familie of betrokkenen. 

Laat uw conflict, scheiding of ruzie geen jaren duren

Voor ruzie kiest u niet, maar u kunt wel kiezen om u in te zetten voor een oplossing. Onderwerpen van ruzies en conflicten zijn heel verschillend. Mensen schakelen mij vaak in bij:

 • Scheiding
 • Langslepende familieruzies
 • Ruzie tussen broers en zussen
 • Ruzie tussen ouders en kinderen
 • De verdeling van de erfenis
 • Conflicten binnen familiebedrijven

Mediation bij een scheiding

Het is beslist, u gaat uit elkaar. Scheiden is een moeilijk en soms lang proces waarbij emoties hoog op kunnen lopen. Samen gaat u door een rouwproces. Vol van gevoelens, verdriet, onbegrip, onmacht en onzekerheid. En dan kan het gebeuren dat u tegenover elkaar komt te staan. Dan is het maken van goede afspraken moeilijk. Als scheidingsmediator bied ik hulp. We voeren gesprekken om (weer) begrip te krijgen en het verleden een plek te geven. We werken aan een duidelijke en heldere verstandhouding en maken op papier afspraken met elkaar. 

Scheiden met kinderen

Echtscheiding met kinderen is echt anders, dan een scheiding zonder kinderen. De relatie als partners eindigt, maar samen blijft u de ouders van uw kind(eren). Dat betekent dat u elkaar vaak zult zien en dat u samen afspraken en beslissingen moeten blijven nemen. Ook jaren later. Het maken van goede toekomstbestendige afspraken en regelingen is daarom cruciaal. Niet alleen voor u als ouder, maar zeker ook in het belang van kinderen. Een goede relatie tussen u als ouders maakt ook dat uw kinderen minder last ervaren van de scheiding. 

Ouderschapsplan maken

Het ouderschapsplan is een wettelijke verplichting voor ouders, die gaan scheiden. Hierin legt u  allerlei afspraken vast, rondom de zorg van de kind(eren). Ik help en begeleid u hiermee. 

 • Omgangsregelingen of co-ouderschap
 • Opvoeding
 • Kinderalimentatie
 • Onderlinge communicatie
 • Ouderlijk gezag
 • School en studiekeuze

Overige praktische zaken

Naast het opstellen van een ouderschapsplan komen ander praktische zaken aan de orde waarmee we aan de slag gaan. 

 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Omgang met de (koop)woning
 • Pensioen regeling

Ik zie erop toe dat alle belangrijke zaken rondom echtscheiding worden besproken en vastgelegd. Wanneer over alle punten afspraken gemaakt zijn waar u het beide mee eens bent dan zetten we die op papier. Dat noemen we een echtscheidingsconvenant. Met elkaar heeft u een nieuwe toekomst vorm gegeven. Het verzoek tot scheiding gaat samen met dit convenant en ouderschapsplan naar de rechtbank. Die zal het convenant daarna officieel bekrachtigen. 

Nazorg en aanpassingen achteraf 

De scheiding is rond en afspraken zijn gemaakt.  Maar na verloop van tijd ontstaat er een situatie waardoor de relatie, tussen u als gescheiden ouders, onder druk komt te staan. Denk aan een nieuwe partner, een verhuizing of zorg rondom de kinderen. Dan is het moeilijk zijn om goed met elkaar in gesprek te blijven. Verschillen van inzicht kunnen ontstaan en ervoor zorgen dat u eerder gemaakte afspraken wilt veranderen. Mediation kan opnieuw helpen. Samen kunnen we het bestaande ouderschapsplan bekijken, aanpassen of een nieuw plan opstellen.

Ontdek wat mediation kan doen

Het bespreken van problemen is moeilijk, ik help graag. U staat er niet alleen voor. Bel gerust voor een kennismaking op 06-14 80 86 33 of stuur een bericht naar ingrid@mica-ede.nl