Teamcoaching

Er kunnen veel vragen en onderwerpen zijn waar je als team mee worstelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Hoe maken we de overstap naar zelfsturende teams? De samenwerking en of de communicatie binnen het team loopt niet zoals jullie dat zouden willen. De sfeer binnen het team voelt niet altijd even prettig aan, maar hoe dat komt? De werkdruk wordt als te hoog ervaren. Kortom hoe zorgen we er nu met elkaar voor dat we op een prettige manier kunnen samenwerken en dat we gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten?

Werkwijze

Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen een team speelt en om snel tot de kern te komen, start ik altijd eerst met individuele gesprekken. In de teambijeenkomst, die plaatst gaat vinden na de individuele gesprekken, bespreek en onderzoek ik met het team de onderwerpen die naar voren zijn gekomen. Onder mijn begeleiding formuleren we samen  de teamdoelen en werken we intensief samen aan verbinding en onderling vertrouwen. Met als doel een effectievere samenwerking en het vergroten van het werkplezier.